ёс суртахуун
дагавал зохих, хүнд байвал зохих зан суртал

Зөв, бурууг ялгасан заагийн зөв тал

Зочин 2016-05-27 22:14:32