ЁРГҮЙ

Ёр муутай, ёозгүй, өөдгүй - Ёргүй гэдгээ л үзүүлж орхив. “Цог” дэлгэрэнгүй... ёргүй газар (ёоз муутай, онцгүй газар), ёргүй зан (өөдгүй зан), ёргүй өвчин (тун хэцүү өвчин), ёргүй хэрэг (ярвигтай муухай хэрэг).

ёргүй газар ёоз муутай, онцгүй газар
ёргүй зан өөдгүй зан
ёргүй өвчин тун хэцүү өвчин
ёргүй хэрэг ярвигтай муухай хэрэг