бөмбөрцөг дэлхий
хүн төрөлхтний оршин амьдарч буй гараг