ДЭЛСЛЭГТ
/ хөгжим /

Хоёр цохиураар дэлдэж дуугаргадаг төмөрлөг чавхдастай дөрвөлжин хавтгай нэгэн зүйлийн хөгжмийн зэмсэг.