ДУНЖ II
/ хөгжим /

Морин хуур, хийл зэргийг хөгжимдөх хил буюу нумны нэр.

Ижил үг:

ДУНЖ I