ДУНЖ I

Газрын тэгш гадарга, өөгүй тэгш гадаргуу.

Ижил үг:

ДУНЖ II