ДУНИАРАХ

Салхигүй дулаан тогтуун байх - Дэлгэсэн алгатай гарыг алдлан тоонын зүг тэмүүлж, цэнхэрлэн дуниарах мөнх тэнгэрийн дэлгэрэнгүй... Д. Маам. Сахиус, сүнс хоёр.