ДУНИГАР

Хээнцэр, ганган, чамин байдалтай: дунигар хүүхэн (ганган хээнцэр, донж маяг бүхий хүүхэн).