ДУНИАР

1. Салхигүй тогтуун дулаан байдал, үл мэдэгхэн униартай болоод дүнсгэр байдал - Дуниар татсан талын дундуур дуунд дэлгэрэнгүй... С.Дашдооров. Миний ард түмэн;


2. [шилжсэн] Нозоорсон талиман харц.