ДӨШЛҮҮР

Төмөрлөгийн дээр хээ гарган засахад хэрэглэдэг багаж, дөшүүр: утсан дөшлүүр (төмөрлөгт хээ гаргах ган дэлгэрэнгүй...