буурал аав
а. Өвөг эцэг; б. Өвгөн аав, өндөр настай аав