модон довжоо
шат гишгүүр бүхий бяцхан модон талбай