ДИНШИГ
/ хөгжим /

Жижигхэн хоёр төмөрлөг харшуулан дуугаргах цанхилзууртай төстэй хөгжмийн зэмсэг.