ДИОД

1. Нэг урсгалтай цахилгаан гүйдлийг үүсгэдэг цахилгааны тоног төхөөрөмжийн бүрэлдэхүүн хэсэг;


2. Хоёр электрод бүхий электрон чийдэн.

хоёр электродтой хагас дамжуулагч багаж

гэрлийн диод, шулуутгах диод, фотодиод

Зочин 2016-02-02 21:45:53