ДАРДАС I

1. Хувцас хунар зэрэг юмны хөвөө захаас нь танаж авсан өөдөс: дотоод энгэрийн дардас (дотоод энгэрээс дэлгэрэнгүй...


2. Зураг бичвэрийг, хэвлэлийн бараар цаас, бусад хэрэглэгдэхүүн дээр дармалласан хуудас, дармалласан янз: бичгийн дардас (бичиг дэлгэрэнгүй...
3. Зураасан зургийн бүтээлд хамаардаг чулуу, төмөр, хулдаас, модон дээр сийлж хийсэн бар зургийг цаасан дээр буулгаж гаргасан зураг.

дотоод энгэрийн дардас дотоод энгэрээс танаж авсан өөдөс
бичгийн дардас бичиг цааснаа дармалласан тэмдэг
номын дардас номноо дарсан тэмдэг
хэвлэлийн дардас хэвлэлийн барлан дарсан хэв
Ижил үг:

ДАРДАС II: