ДАРДГАЙ

Дардан - Цагаан тэмээ тэргүүлэн найман ес далан хоёр товчийг дардгай магнаг дээл, ес есөөр гүйцэтгэн барив. дэлгэрэнгүй...