ДАРДГА :

дардга дардга хийх (дардгар юмны үргэлжлэн хөдлөх) - Том цаас дардга дардга хийн хийсэж... дэлгэрэнгүй...