ДАРДАН II

Өнгө бүрийн ёнхроор нэхсэн нэг зүйлийн даргар торго: дардан торго (ёнхроор өнгө алаглуулан нэхсэн дэлгэрэнгүй...

дардан торго ёнхроор өнгө алаглуулан нэхсэн торго
дардан дээл дардан торгоор хийсэн дээл
Ижил үг:

ДАРДАН I