ДАЛИГАНАХ

Байн байн далийх, далигар юмны дахин дахин хөдлөх: далиганаж харах (долилзон харах, шагалзан дэлгэрэнгүй...

далиганаж харах долилзон харах, шагалзан харах
далиганаад тогтохгүй далилзан хөдлөөд зогсохгүй байх