ДАЙВАН II

Юмны хоёр тийш ганхан хөдлөх байдал - Удалгүй зээрд морь дайван салгалсаар босож ирэв. дэлгэрэнгүй... - Дайван дайван гэсээр дайгаа бүү гээгээрэй, давуу мэргэн гэсээр хүнээ бүү гээгээрэй. ААЗ.

Ижил үг:

ДАЙВАН I