ДАДЛАГАЖИГЧ

Дадлага олж авахаар ажиллагч, дадлага эзэмшигч: эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан (эрдэм дэлгэрэнгүй...