ДАГШАА II:
/ хөгжим /

дагшаа хөгжим (бүрэлдэхүүнд нь үлээвэр, хийл, гитар, төгөлдөр хуур ордог найрал хөгжмийн нэг төрөл) дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ДАГШАА I