ДАГШАА I

Аян замдаа түр буудаллан цайлахын хүндэтгэл нэр: дагшаа хийх (түр буудаллан цайлах) - За ламтан дэлгэрэнгүй... С.Дашдооров. Айлын хүүхэн Алигэрмаа.

Ижил үг:

ДАГШАА II: