ДАГШРАХ

Улам нягтран хатуурах: хурганы хашаа дагшрах (хурганы хашааны нойтон зунгаг, шавхай нь хатаж дэлгэрэнгүй...