АЙСМАЛИЙ
/ ургамал /

Өндөр гоолиг бөгөөд өргөслөг, улаан цэцэгтэй нэг зүйл мод.