АЙСАХ I

Хилэгнэх, уурлах, цухалдах - Бүслэн айсаж байсан хүмүүс, Шонхолой, Залуудай, Мазаалайн дуу сонсоод баярлан дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Заан Залуудай., айсах хэрэггүй (хилэгнэх хэрэггүй).

Ижил үг:

АЙСАХ II