АЙРАГЛАХ III

Өндгөний ангаахай боловсрох - Арав хоног дараад, өндөг нь айрагласангүй. ААЗ.

Ижил үг:

АЙРАГЛАХ I

АЙРАГЛАХ II