АЙРАЛЖИН

Ажил явдалд сэтгэл төвлөрөхгүй байдал, өөр юманд алмайтах, сатаарах зантай.