АЙРАГЛАХ II

1. Жимс, ногоо зэрэгт ус гүйн гэмтэх, муудах;


2. Яс янгинаж өвдөх;
3. Хаван хавдар идээлэн томрох, хөндүүр улам нэмэгдэх.

Ижил үг:

АЙРАГЛАХ I

АЙРАГЛАХ III