даалингаа ганзагалах
даалинг эмээл дээгүүр бөгтөргөн ганзаганд бэхлэх