ажил хийвэл дуустал, давс хийвэл уустал
/ зүйр цэцэн үг /
үйл хөдөлмөр хийвэл бүрэн төгс дуусгах гэсэн санаа