ажил хөдөлмөр нь аз жаргалын зүүн гар, арвич гамч нь зол жаргалын баруун гар
/ зүйр цэцэн үг /
ажилч хичээнгүй, арвич хямгач зан хословол амьдрал дээшилнэ гэсэн санаа