ажил хэрэгч

цагийг үр бүтээлтэй ашигладаг, ажилсаг