гал түймэр
их хэмжээний гал

“гал түймэр” гэж хараа хяналтаас гарсан галыг

“гал түймэр” гэж гал хараа хяналтаас гарч, хүний амь нас, эрүүл мэнд, хувь хүн, хуулийн этгээдийн эд хөрөнгө, байгаль орчин, нийгэмд хохирол учруулахыг; ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИЙС

Зочин 2016-01-18 13:38:54