ГАЛ III:
/ одон орон /

гал од (ангараг гараг).

Ижил үг:

ГАЛ I

ГАЛ II

ГАЛ IV: