ГАЛ IV:
/ амьтан /

гал сүүлт (ой болон цэцэрлэгт хүрээлэнд амьдардаг, байшингийн дээвэр болон модонд үүрээ засдаг, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ГАЛ I

ГАЛ II

ГАЛ III: