ГАЛАЙ II:
/ хуучирсан /

галай амбан (гарын сайд, морин цэргийн хоёр дахь сайд).

Ижил үг:

ГАЛАЙ I