га-аас авах ургац
нэг га газарт тариалсан үрээс авах ургацын хэмжээ