АДГҮҮ :
/ хуучирсан /

адгүү ял (аймшигт ял, шийтгэл).