АДИЛДАХ

Адил болох - Дөрвөн зүгт надтай адилдах нэгэн чинээ хүнгүй биз гэж амаа ангайж, алгаа сарвайж сууна. дэлгэрэнгүй...