АГУУХАН

Нэлээд агуу - Ариун улаан цусандаа ардын хувьсгалыг шингээж, агуухан цагаан тархиндаа ашдын боловсролыг дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Пионерийн дуу.