БЯЛАР I
/ хөгжим /

Хулсан гуурстай зэгсэн бурзантай үлээвэр хөгжмийн зэмсэг, бийв, цартай бишгүүр: бялар татах дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БЯЛАР II