сэрүүн бүс
дэлхийн бөмбөрцгийн халуун хүйтэн хоёрын завсрын газар нутаг