бүсээ гээх дөхсөн
ядарч туйлдсан, доожоогүй, турж эцсэн