ёгт бүс
/ хуучирсан /
баяр ёслолын, дүрэмт хувцсанд бүсэлдэг бүс