АГУУРС II
/ амьтан /

Тогорууны өөр нэр.

Ижил үг:

АГУУРС I