ЮҮГЭЭН

Юугаан, эм үгэнд бичнэ: бие юүгээн (өөрийн биеэ) - Бие юүгээн төлөөлүүлэн энэхүү захидлыг бичиж дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., гэргий юүгээн (өөрийн гэргийгээ, эхнэрээ) - Өдий олон хоног өнгөрөхөд, гэр орон гэргий юүгээн бараадаж эргэж ирмээр юм даа. Ж.Дамдин. Үймээний жил., эх юүгээн (өөрийн эхээ).