БӨРСГӨР

1. Бүрсгэр, өнгө муутай;


2. [шилжсэн] Жавхаа муутай: бөрсгөр царай (жавхаагүй царай).