БӨРТ I

Цагаан, цайвар өнгө зүсэнд оролцсон хар бор толбо - Нэг мэдэхэд айлынхаа бөрт бор гэр рүү харсан байв.дэлгэрэнгүй... сүүнд бөрт унах (сүүнд хар бараан зүйл унах).

Ижил үг:

БӨРТ II