БӨРТГӨНӨХ

1. Бөртгөр юмны үргэлжлэн хөдлөх;


2. Холын бараа нүдэнд үзэгдэх төдий харагдах - Голын наагуур хүн бөртгөнөн явж байв. “Утга зохиол, дэлгэрэнгүй...